HỆ THỐNG NGUYÊN LIỆU
Hình ảnh Tên nguyên liệu Tỷ lệ Bản đồ Quái vật
Đá nguyên thủy 5% Tháp tinh luyện Toàn bộ quái
Ngọc Sinh Mệnh 4% Toàn bộ map Quái vật cấp trên 40
Ngọc Tâm Linh 3% Toàn bộ map Quái vật cấp trên 60
Ngọc Hỗn Nguyên 2% Toàn bộ map Quái vật cấp trên 80
Ngọc Ước Nguyện 1% Toàn bộ map Quái vật cấp trên 100
HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN EVENT SẮP DIỄN RA TRONG GAME
Máy chủ Thông tin sự kiện Giờ kế tiếp Đếm ngược
19 TỔ ĐỘI SĂN NGỌC (Blue Event)
Tổ đội săn Thỏ Ngọc để kiếm ngọc
Bản đồ : Atlans (PVP) & Dungeon3 (Non-PVP)
(13:30, 21:30)
19 HỖN NGUYÊN LÂU (Chaos Castle)
Nếu bạn là người sống sót cuối cùng, thì sẽ có cơ hội nhận Ngọc hoặc đồ Thần
(4 tiếng một lần bắt đầu từ 00:00)
19 HỖN CHIẾN BALGASS (Event PK)
PK hỗn loạn tại map chỉ định. Phần thưởng là Đồng Xu May Mắn và Ngọc
Bản đồ đăng ký: Noria (168,111)
(19:30)
19 CHIẾN TRƯỜNG MÁU (Event PK)
PK giữa 2 đội Xanh và Đỏ. Phần thưởng là Đồng Xu May Mắn và Ngọc
Bản đồ đăng ký: Lorencia
(12:30, 20:30)
19 ĐẠI CHIẾN KUNDUN (Săn Boss)
Sẽ có boss xuất hiện, tiêu diệt boss có nhiều phần thưởng giá trị.
Bản đồ: Lorencia
(22:00)
4,5 HUYẾT LÂU (Blood Castle)
Lâu Đài Máu tỉ lệ rơi ngọc cao hơn so với bên ngoài
(4 tiếng một lần bắt đầu từ 02:30)
VIP (Đếm quái tặng ngọc)(Chỉ dành cho cấp 400)
4,5 QUẢNG TRƯỜNG QUỶ (Devil Square)
Quảng Trường Quỷ có tỉ lệ rơi ngọc cao hơn so với bên ngoài
(4 tiếng một lần bắt đầu từ 03:00)
VIP (Đếm quái tặng ngọc)(Chỉ dành cho cấp 400)
2,3 BOSS VÀNG (Golden Event) (Săn Boss)
Săn Boss vàng xuất hiện ngẫu nhiên ở Lorencia, Devias, Atlans, Tarkan
(4 tiếng một lần bắt đầu từ 00:10)
2,3 BINH ĐOÀN PHÙ THỦY (White Wizard)
Săn phù thủy trắng kiếm Item và Ngọc
(4 tiếng một lần bắt đầu từ 01:40)
2,3 BINH ĐOÀN PHÁP SƯ (Boss Attack)
Săn Pháp Sư để kiếm Item và Ngọc
Bản đồ: Devias (72.120)
(4 tiếng một lần bắt đầu từ 03:40)
1 THỐNG LĨNH CHỦNG TỘC (Event PK)
Giải đấu PK 1vs1 dành cho tất cả chủng tộc.
Bản đồ: Devias 3
(21:00)
21:00:00
GM tổ chức
20 CÔNG THÀNH CHIẾN (Event PK)
Cần liên minh Guild mới có thể đăng ký tham gia Công Thành.
Bản đồ: Công Thành Chiến
(21:00)
21:00:00
GM tổ chức